Licí hmoty a jejich základní rozdělení 

Licí (odlévací, zalévací) pryskyřice, hmoty a systémy slouží k řešení široké škály technických problémů. Rozlišují se podle účelu použití (modelářské, konstrukční) a podle požadovaných vlastností po vytvrzení (smyková pevnost, tvrdost, teplotní nebo chemická odolnost apod.). Konečné vlastnosti jsou dány jednak typem pryskyřice použité k jejich výrobě a jednak plnivy a aditivy. Obecně se dá říct, že pro pevnostní lepení, teplotně, tlakově a chemicky namáhané aplikace se používají materiály na bázi epoxidových pryskyřic, a pro méně namáhané systémy, popřípadě pro systémy dobře opracovatelné s rychlou dobou vytvrzení nebo pro pružné systémy (elastomery) se používají polyuretanové (PUR) systémy. Podrobnosti naleznete v jednotlivých kategoriích našich licích hmot.


Mimo tyto standardní materiály vyvíjíme systémy na míru podle přání zákazníka. Je možné měnit většinu vlastností (dobu zpracovatelnosti, rychlost vytvrzení, barva, viskozita) stejně jako balení jednotlivých složek. Při specifikování požadavků (teplotní odolnost, pevnost lepeného spoje, tvrdost apod.) navrhuje optimální materiály a poskytujeme vzorky zdarma k odzkoušení.