Kluzné hmoty 

Kluzné hmoty jsou dvousložkové materiály, které se po vytvrzení vyznačují mimořádně nízkým koeficientem tření (0,01 - 0,07 podle tlaku a mazání). Lze jimi nahradit ostatní kluzné materiály, jako jsou bronz, cíno-olověné kompozice, Gamapest, ale i Biplast nebo Turcite. Primárně jsou určeny k opravám poškozených a výrobě nových kluzných vodících ploch a také k opravám a výrobě kluzných ložisek (pouzder, pánví) a poškozených hřídelí.
Dodáváme nejen kluzný materiál, ale jsme schopni z našich materiálů vyrobit kluzné vodící lišty nebo kluzná ložiska dle požadavku zákazníka. Příklady použití jsou uvedeny ve fotogalerii.


GS super (Gamapest)
původní dvousložková kluzná hmota pastovité konzistence. Kapalné tvrdidlo s dobou vytvrzení 24 hodin. Pokud se nepoužije celé balení je nutné složky odvažovat. 
==technický list==


GAREX
nástupce hmoty GS super s důrazem na rychlé vytvrzení. Pastovitá konzistence, mísící pomě složek je 2:1, nemusí se navažovat a hmota se nanáší objemově - odhadem. Doba vytvrzení 3- 4 hodiny. 
==technický list==GS super fluid (TLH 11)
zalévací hmota. Tekutá, samonivelační kluzná hmota k odlévání rozsáhlých a velkých ploch. Velmi nízký koeficient tření. 
==technický list==


Separátor V11
tekutý, rychle zasychající prostředek k ochranně před ulpěním vytvrzujících hmot. Používá se k ochraně "protikusu" při tvorbě kluzných ploch pomocí otisku. 
==technický list==

Drsnost povrchu


Důležitým parametrem pro správné fungování kluzných uložení je drsnost povrchu. Vždy se používá uložení kov/kluzný materiál. Nelze použít uložení kluzný materiál/kluzný materiál. 
Kluzný materiál (Garex, GS super, GS super fluid) musí mít drsnost Ra 0,6 a následně se plocha musí "zaškrabat" a současně se v ní vytvoří mazací drážky . Kovová proti plocha musí mít u litiny Ra 0,4 - 0,8, kalená proti plocho Ra 0,2.


broušená lišta broušená lišta
broušená lišta broušená lišta
zaškrabaná kluzná plocha včetně mazacích drážek zaškrabaná kluzná plocha včetně mazacích drážek

Příklady aplikací


Zde jsou uvedeny fotografie některých aplikací, více obrázků najdete v naší fotogalerii.


kluzné ložisko kluzné ložisko
lože soustruhu lože soustruhu
broušený protikus pro kluzné plochy otiskem broušený protikus pro kluzné plochy otiskem
oběžné kolo oběžné kolo
pouzdro pro ČKD pouzdro pro ČKD
vodící lišty vodící lišty

Technologie oprav 

Podrobnosti jsou uvedeny v technických listech každé kluzné hmoty, zde uvádíme jen ty nejdůležitější informace:

GS super fluid i Garex mají stejné vlastnosti po vytvrzení. Liší se jen svou viskozitou a dobou vytvrzování. Garex je pastovitá kluzná hmota, rychle vytvrzující, určená spíše pro lokální opravy a pro aplikace na svislých plochách. GS super fluid je tekutá kluzná hmota, určená pro plošné opravy.

Hmoty by měly být aplikovány tak, aby po vytvrzení zůstala konečná vrstva cca 1,5 – 2 mm. Nedoporučuje se opravovat tzv. do ztracena, protože při tenkých vrstvách (0,1 mm a méně) nedochází ke správnému ukotvení k podkladu a může docházet k odlupování materiálu. Horní hranice není přesně definována, jsou aplikace kde se používá i více než 5 mm. Nejlepší parametry (zejména tlakovou únosnost) hmota vykazuje v doporučené tloušťce 1,5 – 2 mm.

Při rovinný opravách se tedy poškozený materiál sníží o cca 1,5 mm. Následně se plocha zdrsní a důkladně odmastí. Pomocí např. lakýrnické lepící pásky se vytvoří zvýšené okraje a dovnitř GS super fluid nalijeme a necháme 24 hodin vytvrdit. Hmotu nalijeme s přebytkem, a po vytvrzení snížíme na potřebný rozměr.

Po vytvrzené hmoty se mohou udělat mazací drážky a doporučuje se hmotu zaškrabat.