Správkové a lepící tmely - základní rozdělení 

Správkové a lepící tmely nachází uplatnění ve všech oblastech průmyslu. Základní rozdělení je podle typu použitého pojiva, které do značné míry ovlivňuje konečné vlastnosti. Kromě pojiva ovlivňují výsledné parametry tmelu použité plniva a přidané aditiva (nízký koeficient tření, odolnost proti poškrábání, brousitelnost, tvrdost apod.)

Tmely na epoxidové bázi (tekuté kovy, otěruvzdorné tmely, konstrukční lepící tmely) se vyznačují výbornými pevnostními parametry jako je tvrdost, teplotní a chemická odolnost, odolnost proti poškrábání nebo kluznost. Nevýhodou těchto materiálů je jejich problematičtější opracování a relativní křehkost. Používají se na pevnostní a konstrukční opravy. Jedná se hlavně o opravy vad odlitků a částí strojů, zapravování prasklin, opravy čerpadel a armatur, chladičů, topení a potrubí, kluzné vodící plochy u obráběcích strojů. Tyto materiály lze nanášet i ve velmi silných vrstvách (řádově cm), nepraskají, nepropadají se. Svými vlastnostmi se blíží opravovanému materiálu.

Tmely na polyesterové bázi (karosářské, modelářské tmely) se vyznačují rychlým vytvrzením a velmi dobrou brousitelností. Používají se především pro opravy drobných nerovností a vad.