Tmely na rádiusy 

Speciální tmely s pastovitou a velmi hustou konzistencí. Jsou záměrně vyráběny s co největší viskozitou, protože hlavním požadavkem na tyto materiály je jejich tixotropie. Po smíchání nesmí docházet ke stékání ani při aplikaci v silných vrstvách. Jsou určeny především pro výrobu rádiusů na modelárnách.


GAMOD FAST
je dvousložková hmota k rychlé tvorbě rádiusů. Mísící poměr je 2:1, doba vytvrzení 120 minut. 
==technický list==


GAMOD D24
je dvousložkový tixotopní tmel k výrobě rádiusů. Je vodou ředitelný, prakticky bez zápachu. Mísící poměr složek 1:1, doba vytvrzení cca 24 hodin. 
==technický list==